Nacházíte se zde: Úvod Ostatní Aktuálně

Přehled změn v daních a mzdách od roku 2024

       1. Změny sazeb DPH, snížení z 3 sazeb na 2 sazby

Základní sazba DPH zůstane 21 %. Snížená sazba bude nově 12 %.
Nyní máme dvě snížené sazby: 10 % a 15 %. Na knihy bude nulová daň. 
 
Snížená sazba DPH 12 % od roku 2024
potraviny (bez nápojů), bezlepkové výrobky
léky a farmaceutické výrobky
zdravotnické prostředky
stavební práce
vodné a stočné
teplo
pravidelná doprava cestujících
ubytovací služby
stravovací služby
vstupenky do divadel, kin, sportovních akcí, ZOO, bazénů, posiloven...
časopisy a noviny
dětské sedačky do automobilů
pohřební služby

Zvýšení DPH z 10 % na 12 %
léky a část farmaceutických výrobků
vodné a stočné
teplo
pravidelná doprava cestujících
ubytovací služby
stravovací služby (bez točeného piva)
vstupenky do divadel, kin, sportovních akcí, ZOO, bazénů, posiloven ...
bezlepkové výrobky

Snížení DPH z 15 % na 12 %
potraviny (bez nápojů)
farmaceutické výrobky a zdravotnické prostředky
stavební práce
dětské sedačky do automobilů
pohřební služby

Snížení DPH z 21 % na 12 %
příležitostná hromadná silniční doprava osob (autobusový zájezd apod.)

Poznámka: u taxi služby bude nadále 21 %.


 

Zvýšení DPH z 10 % na 21 % (zvýšení daně o 11 %)
točené pivo
úklidové práce v domácnostech
opravy obuvi, kožených výrobků a kol
kadeřnické a holičské služby a sauny
půjčování nebo nájem knih, novin, časopisů, hudebnin
 
Zvýšení DPH z 15 % na 21 %
nápoje (limonády, káva, minerálka)
sběr, přeprava, skládkování komunálního odpadu
služby autorů a výkonných umělců
řezané květiny
palivové dřevo

 

Další změny v DPH

Stanoven maximální možný odpočet DH u osobních automobilů na 420 000 Kč.

 

          2. Úpravy progrese u daně z příjmů fyzických osob

Nyní platí dvě sazby daně z příjmů, 15 a 23 %, sazby zůstanou i nadále. Sazba daně 23 % se bude nově uplatňovat už od 36násobku průměrné mzdy pro rok 2024, tedy od základu daně 1 582 812 Kč (nyní je to od 48násobuku průměrné mzdy).

 

Znamená to zvýšení daňové zátěže pro všechny poplatníky, kteří mají  základ daně z příjmů alespoň ve výši 1 582 812 Kč nebo vyšší.

 

         3. Zvýšení daně z příjmů právnických osob

 

Od 1.1.2024 se sazba daně z příjmů právnických osob zvýší z 19 % na 21 % (pro všechna zdaňovací období započatá po nabytí účinnosti zákona).

 

4. Daňově  uznatelné náklady

Reklamní a propagační předměty

Letos jsou to poslední vánoce, kdy můžeme rozdávat tiché víno klientům jako reklamní a propagační předmět (daňově uznatelný náklad).

 

Snížení vstupní ceny pro automobily (snížení možnosti odpočtu DPH)

Limit vstupní ceny pro automobily stanoven na částku 2 mil. Kč, současně limit pro odpočet DPH.

         5. Odvody OSVČ

 

V roce 2024 se minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění pro OSVČ zvýší o 1154 korun. Důvodem je nejen roční růst průměrné mzdy, ale také vládní konsolidační balíček, který zvyšuje minimální vyměřovací základ na sociální pojištění pro hlavní činnost OSVČ z 25 na 30 procent a pro vedlejší činnost z 10 na 11 procent. Zároveň se zvedají odvody na sociální pojištění u paušální daně.

 

V roce 2024 dojde ke zvýšení minimálních záloh na sociální a zdravotní pojištění. U hlavní činnosti se minimální záloha na sociální pojištění zvýší na 3852 Kč měsíčně (navýšení o 908 Kč) a na zdravotní pojištění na 2968 Kč (navýšení o 246 Kč). U sociálního pojištění se záloha mění až po odevzdání přehledu za rok 2023, obvykle v dubnu nebo květnu. Záloha na zdravotní pojištění se mění hned od ledna. Pro vedlejší činnost OSVČ vzroste minimální záloha na sociální pojištění na 1413 Kč, zdravotní pojištění se u vedlejší činnosti neplatí.

       

       6. Změny ve mzdové agendě, změny v DPP

 

Zastropování úlev z odvodů pro dohody o provedení práce

Nově se stanoví dva limity pro vznik účasti na pojištění zaměstnance, který pracuje na základě dohody o provedení práce DPP (a tím i limity pro placení pojistného na sociální zabezpečení).

První limit bude stanoven pro DPP u jednoho zaměstnavatele, a to ve výši 25 % průměrné mzdy – tedy 10 500 Kč (do 30.6.2024 se bude stále jednat o příjem přesahující 10 000 Kč

a druhý limit (vyšší) bude stanoven pro vznik účasti na pojištění při souběhu více DPP u více zaměstnavatelů, a to ve výši 40 % průměrné mzdy., tedy 17 500 Kč. Pokud zaměstnanec překročí jeden či druhý limit, bude muset být z jeho mzdy odvedeno také pojistné. Aby opatření mohlo být kontrolováno, bude zavedena evidence všech DPP a příjmů z těchto dohod.

Příklad:

Souběh DPP – dosažení limitu 25 % u jednoho zaměstnavatele, dosažení limitu 40 % průměrné mzdy

  • Příjem 11 000 K4 z DPP 1u 1 zaměstnavatele
  • Příjem 8 000 Kč z DPP2 u zaměstnavatele 2
  • 1 zaměstnavatel uplatní standartní postup
  • 2 zaměstnavatel oznámí SSZ účast na nemocenském pojištění, ten bude muset doplatit pojistné za zaměstnavatele z 8 000 Kč
  • Zaměstnanci oznámí SSZ povinnost doplatit pojistné za zaměstnance ve výši 7,1 % z 8000 Kč

 

Srážková daň

 

Není-li podepsáno prohlášení poplatníka , tak od 1.7.2024 z příjmu nižšího než 10 500 Kč bude uplatněna srážková daň. Kumulativní limit pro DPP od všech zaměstnavatelů se nezkoumá.

Zavádí se nově nemocenské pojištění

Do konce roku 2023 hradí zaměstnanec sociální pojištění ve výši - 6,5%

Nově od roku 2024 (zřejmě od 1.7.2024) bude hradit 6,5% + 0,6% nemocenské pojištění = 7,1% celkem ze mzdy. V praxi to znamená, že čistá mzda ve  výši 10 000 Kč bude snížena o 60 Kč.

Omezení slevy na manžela/manželku

Sleva na dani na manželku/manžela se omezí výhradně na manžela/manželku pečující o dítě pouze do 3 let věku.

 Zrušení slevy za umístění dítěte (školkovné) a slevy na studenta

Zrušení slevy se bude naposledy uplatňovat za rok 2023. Zrušení slevy na studenta bude od 1.1.2024.

Zaměstnanecké Benefity v roce 2024

Zaměstnancům zůstane daňové zvýhodnění benefitů, mezi nejznámější patří např. MultiSport karta. Avšak jako daňově uznatelný náklad zůstanou benefity do výše poloviny průměrné mzdy v předcházejícím období. V návrhu je uvedena průměrná mzda na rok 2024 43 967 Kč a poloviny této částky 21 983 Kč bude daňově uznatelná.

 

 

7. Navýšení daně z nemovitých věcí

Od roku 2024 dojde ke zvýšení daně z nemovitých věcí až na 1,8násobek od roku 2024 a zavedení inflačního koeficientu, který bude od roku 2025 automaticky navyšovat daň o inflaci za předchozí období.

 

8. Další změny

  • Zrušena možnost platit daně kolkovými známkami
  • Začínající podnikatel OSVČ se nemusí registrovat na finančním úřadu při zahájení podnikání, pokud nemá zaměstnance.
  • Zvýšení dálniční známky z dosavadních 1500 Kč na 2300 Kč

9. Režim paušální daně

Paušální režim 2023  2024 Zvýšení
1. pásmo 6 208 korun 7 498 korun 1 290 korun
2. pásmo 16 tisíc korun 16 745 korun 745 korun
3. pásmo 26 tisíc korun 27 139 korun 1 139 korun
Ing. Simona Kropáčková

Ing. Simona Kropáčková

majitelka a ředitelka společnosti, lektor
kropackova(zavináč)cestasro.cz
Ing. Olexandra Meleshko

Ing. Olexandra Meleshko

hlavní účetní
meleshko(zavináč)cestasro.cz
Tomáš Harant

Tomáš Harant

finanční a mzdový účetní, marketing
harant(zavináč)cestasro.cz
Jitka Zelinková

Jitka Zelinková

administrativa
fakturace(zavináč)cestasro.cz
Nahoru