Poradna

Odpovídáme zdarma na vaše dotazy


Můžete se nás zeptat. Kontaktní formulář.

1. Dotazy ohledně DPH

Zajištění konference a cateringu – sazba DPH

Dotaz:
Objednáváme si v hotelu jednodenní konferenci. Hotel nám účtuje pronájem sálu, pracovní síly, zajištění cateringu včetně obsluhy atd. 
Já osobně jsem čekala daňový doklad v jednotné sazbě DPH, tedy považuji vše za jedno zdanitelné plnění.
Hotel mi tvrdí, že jedno plnění je zajištění konference, které účtuje jednou položkou se sazbou DPH 21 % a druhé plnění jsou stravovací služby, které účtují samostatnou položkou ve výši 15%.

Odpověď:
Ona řešení jsou v tomto případě dosti na hraně. Ale z judikatury vyplývá, že pokud je poskytnuto plnění vedlejší, má sloužit k lepšímu využití plnění hlavního. A v praxi bývá hranice mezi hlavním a vedlejším plněním tenká.
Hraniční případy řešil ESD:
Jud. C – 349/96 Card Protection Plan
⦁    vedlejší plnění není cílem samo o sobě
⦁    vedlejší plnění slouží k lepšímu využití plnění hlavního
I přes tato hlediska je někdy obtížné stanovit o jaká plnění se jedná.
ESD upozornil  na důležitý ukazatel : i hodnota plnění vedlejšího – měla by tvořit nevýznamnou část hodnoty plnění hlavního ( jud. Madgett a Baldwin C -308/96)
Když se podívám na hodnoty plnění uvedená v rozpočtu,  pak bych viděla skutečně jako  jedno hlavní plnění pronájem kongresového sálu, kde má být konference a aby mohla být uskutečněna řádně  a úplně, musí být  zajištěna  také technika. Tato dvě plnění , tedy hlavní je  pronájem sálu a vedlejší zajištění techniky mohou být sloučena v jedno plnění, kdy plnění vedlejší nese daňový režim plnění hlavního. 
Catering – je dosti vysoká částka a není nutnou podmínkou , aby mohla být uskutečněna konference – hlavní cíl je konference.
Takže Catering by bylo další hlavní plnění. 
Když půjdu podle zákona o DPH na § 36 -  základ daně a to § 36 odst. 7 – je-li cena stanovena jako jedna hodnota , kde se však vyskytují plnění v různých sazbách daně, pak se má minimálně stanovit hodnoty poměrem. Ve vašem případě však je dodán přehled a rozpočet jednotlivých plnění.
Pak bych tedy skutečně souhlasila s jedním plněním  - zajištění konference včetně vybavení a nezbytné techniky pro přednášející – 21%   a samostatné plnění stravovací služby 15 %.

Odpověď zpracovala: Jana Ledvinková, daňový poradce

Místo plnění při poskytování vzdělávacích služeb

Vedlejší náklady a sazba DPH

2. Dotazy ohledně daně z příjmů

Prominutí zápůjčky

3. Dotazy ostatní

Cestovní náhrady

Daňová informační schrána

Vybíráme z našich dlouholetých klientů

Královská cesta s.r.o.
VOX a.s.
Národní výbor mezinárodní obchodní komory v ČR
Mgr. Martin Laipoild – advokát
Občanské sdružení majitelů nemovitostí

Neváhejte nás kontaktovat

Pokud jste člověk, nevyplňujte

Sečtěte a zaokrouhlete (33.9 + 6.8) *

Ing. Simona Kropáčková

Ing. Simona Kropáčková

vedení společnosti, hlavní účetní, lektor
Inna Truten

Inna Truten

účetní asistentka
Ing. Kristina Nohová

Ing. Kristina Nohová

ekonomická správa nemovitostí, účentictví Společenství vlastníků jednotek
Nahoru